Serviciile noastre

Serviciile noastre

Autorizări

Inspectarea și examinarea navelor, testarea echipamentelor maritime și a altor produse.

Înregistrarea unităților plutitoare de tonaj mic

Procesul înregistrării unei bărci sau a altei unități plutitoare de tonaj mic

Examinarea tehnică a navelor

Siguranța navigării, protecția pasagerilor, mărfurilor și a mediului

Acte de identitate ale personalului navigant

Procesul de obținere sau modificare a actului de identitate a marinarului

Înregistrarea navelor maritime și fluviale

Procesul înregistrării unei nave maritime sau fluviale

Brevetarea personalului navigant

Pregătirea / atestarea personalului şi serviciul de cart (Codul STCW)

Certificare ISM

Managementul pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării

Certificare ISPS

Certificarea navelor și a companiilor pentru conformitatea cu Codul ISPS

Serviciile contra plată şi mărimea taxelor