Eliberarea Pasaportului de Marinar

Lista de documente necesare pentru eliberarea carnetului de marinar:

   1. Două cereri de completat (la oficiu)
   2. Două poze format 3×4, mat
   3. Cazier judiciar
   4. Certificat medical forma 086
   5. Certificate ce atestă absolvirea școlii marinărești (3 certificate)
   6. Buletin de identitate ( valabil min 2 ani)
   7. Pașaport străin (valabil min 5 ani)
   8. Demersul se completează ( la oficiu)
   9. Prețul carnetului de marinar – 280 lei ( nota de plată se preia de la contabilitate a IP ,,Căpitania portului Giurgiulești,,)
   10. Prețul care se achită la Cris Registru ( 1 zi -800 lei; 5 zile – 680 lei; 10 zile – 400 lei; 1 lună – 320 lei)
   11. Scrisoare pentru angajare (dela agentul economic)
   12. Trei certificate de trecere a trainigurilor de pregătire