Calculatoare

Înregistrarea permanentă a navelor:

Înregistrarea temporară a navelor (barebout):

Taxa anuală pentru confirmarea înregistrării: