Despre noi

Prezentarea generală

Agenția Navală a Republicii Moldova este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară, a calității și inofensivității serviciilor de transport naval și a navigației în genere.

Conducerea

Igor Zaharia

Director Agenția Navală
20210908_161657

Vadim Pavalachi

Director-adjunct Agenția Navală

Vasile Gorceag

Căpitanul portului Giurgiuleşti

Structura ANRM

> Director
>> Director adjunct
>>> Direcția examinarea tehnică, securitate și supravegherea exploatării  a navelor de navigației interne
>>> Serviciul siguranța ocupațională, supravegherea pieței și soluționarea disputelor
>>> Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului port / statului pavilion
>>> Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de stat al navelor
>>> Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea
>>> Serviciul secretariat, resurse umane și tehnologii informaționale
>>> Serviciul economico-financiar

>>> Serviciul audit intern

 

Funcții vacante în cadrul ANRM

Galerie Foto Video

Managementul calității
(ISO 9001:2015)