Legi cu privire la Transportul Naval

Lege pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova

LEGE Nr. LP599/1999 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării

LEGE Nr. LP395/2006 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării

Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 152 privind securitatea şi igiena muncii în operaţiunile portuare

LEGE Nr. LP339/2006 din 17.11.2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 152 privind securitatea şi igiena muncii în operaţiunile portuare

Lege pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN)

LEGE Nr. LP296/2007 din 21.12.2007 pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN)

Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită)

LEGE Nr. LP238/2005 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită)

Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare)

LEGE Nr. LP239/2005 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare)

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972

LEGE Nr. LP191/2005 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988

LEGE Nr. LP192/2005 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995

LEGE Nr. LP190/2005 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

LEGE Nr. LP189/2005 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969

LEGE Nr. LP188/2005 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969

Lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova

LEGE Nr. LP176/2013 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova

Lege pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI)

LEGE Nr. LP37/2008 din 28.02.2008 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI)

Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant

LEGE Nr. LP31/2006 din 23.02.2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

LEGE Nr. LP185/2005 din 28.08.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992

LEGE Nr. LP186/2005 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

LEGE Nr. LP187/2005 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă

LEGE Nr. LP53/2001 din 11.04.2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă

Hotărârea Parlamentului privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la măsurarea navelor de navigaţie internă

HOTĂRÎRE Nr. HP602/1999 din 30.09.1999 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la măsurarea navelor de navigaţie internă

Hotărârea Parlamentului pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre

HOTĂRÎRE Nr. HP86/1998 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre

Hotărârea Parlamentului pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională

Hotărârea Parlamentului Nr. HP1431/1997 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională