Legi cu privire la Transportul Naval

Legea cu privire la transporturi

Legea nr.1194-XIII din 21.05.97 cu privire la transporturi. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67-68/553 din 16.10.1997.

Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova

Legea nr. 599-XIV din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova. Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/2 din 11.01.2001.