Hotărâri de Guvern

Hotărârea Guvernului Nr. HG414/2021 din 14.12.2021 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din domeniul transportului naval”

Hotărârea Guvernului Nr. HG414/2021 din 14.12.2021 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din domeniul transportului naval”

Hotărârea Guvernului Nr. HG413/2021 din 14.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime

Hotărârea Guvernului Nr. HG413/2021 din 14.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime

Hotărârea Guvernului Nr. HG414/2020 din 24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion

HOTĂRÎRE Nr. HG414/2020 din 24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion

Hotărârea Guvernului Nr. HG76/2020 din 12.02.2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)

HOTĂRÎRE Nr. HG76/2020 din 12.02.2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)

Hotărârea Guvernului Nr. HG2/2020 din 03.01.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor

HOTĂRÎRE Nr. HG2/2020 din 03.01.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor

Hotărârea Guvernului Nr. HG546/2019 din 12.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de amenajare și exploatare a cheiurilor temporare și edificiilor aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova

HOTĂRÎRE Nr. HG546/2019 din 12.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de amenajare și exploatare a cheiurilor temporare și edificiilor aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG706/2018 din 11.07.2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova

HOTĂRÎRE Nr. HG706/2018 din 11.07.2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG837/2018 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale

Hotărârea Guvernului Nr. HG837/2018 din 20.08.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale

Hotărârea Guvernului Nr. HG733/2016 din 09.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

Hotărârea Guvernului Nr. HG733/2016 din 09.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

Hotărârea Guvernului Nr. HG576/2008 din 07.05.2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea reţelelor de transport maritim în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

Hotărârea Guvernului Nr. HG576/2008 din 07.05.2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea reţelelor de transport maritim în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

Hotărârea Guvernului Nr. HG453/2008 din 24.03.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG453/2008 din 24.03.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG855/2007 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG855/2007 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. HG955/2006 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia

Hotărârea Guvernului Nr. HG955/2006 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia

Hotărârea Guvernului Nr. HG417/2006 din 21.04.2006 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind navigaţia pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006

Hotărârea Guvernului Nr. HG417/2006 din 21.04.2006 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind navigaţia pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006

Hotărârea Guvernului Nr. HG1352/2005 din 20.12.2005 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romăniei privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005

Hotărârea Guvernului Nr. HG1352/2005 din 20.12.2005 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romăniei privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005

Hotărârea Guvernului Nr. HG145/2003 din 13.02.2003 despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Registrul Maritim de Navigaţie al Rusiei

Hotărârea Guvernului Nr. HG145/2003 din 13.02.2003 despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Registrul Maritim de Navigaţie al Rusiei

Hotărârea Guvernului (valabile anexa 3 si 4)Nr. 1128 din 29-09-2006 cu privire la fondarea Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" şi Întreprinderii de Stat "Registrul Naval"

Hotărârea Guvernului (valabile anexa 3 si 4) Nr. 1128 din 29-09-2006 cu privire la fondarea Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" şi Întreprinderii de Stat "Registrul Naval"