Acte ale Administrației Publice Centrale

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. OMADRM84/90/2019 din 10.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nr. OMADRM84/90/2019 din 10.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii Nr. 604 din 18-12-2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Navale a Republicii Moldova

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii Nr. 604 din 18-12-2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Navale a Republicii Moldova