Acte ale Administrației Publice Centrale

 1. HG nr.1128 din 29 septembrie 2006 cu privire la crearea IP Capitania portului Giurgiulești și ÎS Registrul Naval;
 2. Legea RM nr.185 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 3. Legea RM nr.189 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 4. Legea RM nr.186 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92),
  adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 5. Legea RM nr.187 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 6. Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 7. Legea RM nr.190 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78),
  adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire,
  brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului
  de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 8. Legea RM nr.191 din 28.07.2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 9. Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 10. HG nr.855 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime;
 11. HG nr.997 din 28.08.2006 cu privire la implementarea Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței – Codul ISM);
 12. HG nr.955 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ținere a acestuia;
 13. HG nr.1608 din 30.12.2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor;
 14. Legea RM nr.238 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.92 privind cazarea la bordul navelor (revizuită);
 15. Legea RM nr.239 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții complimentare);
 16. Legea RM nr.53 din 11.04.2001 despre acceptarea de către RM a Convenției cu privire la Organizația Internațională Maritimă;
 17. HG nr.1352 din 20.12.2005 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005;
 18. HG. Nr.417 din 21.04.2006 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind navigația pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006;
 19. Legea RM nr.31 din 23.02.2006 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant;
 20. HP nr.86 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția despre regimul de navigație pe Dunăre;
 21. Decretul Președintelui RM nr.1962 din 26.11.2008 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției (revizuite) privind regimul navigației pe Dunăre din 18 august 1948 și a proiectului Protocolului de amendare a Convenției;
 22. Legea RM nr.37 din 28.02.2008 pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI);
 23. Legea RM nr.296 din 21.12.2007 pentru ratificarea Acordului European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN);
 24. Hotărîrea Parlamentului RM nr.1431 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi navale interne de importanță internațională. 
 25. Ordinul Agenției Transporturi Nr. 156 din 06.08.2009 privind aplicarea Regulilor noi ale Registrului Fluvial din Federația Rusă
 26. Ordinul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova, Nr.11 fin 23.01.2008 cu privire la intrarea în vigoare a actelor normative în domeniul transportului naval al Republicii Moldova
 27. Ordinul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor Nr. 46 din 27.03.2002 cu privire la aprobarea actelor normative ce se aplică în domeniul transportului naval al Republicii Moldova
 28. Ordinul Agenției Navale Nr. 48-P din 21.07.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea ambarcațiunilor în Catalogul Naval al Republicii Moldova