Transparență decizională

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului ordinului Agenția Navală a Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului pilotajului în portul maritim comercial

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului ordinului Agenția Navală a Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului pilotajului în portul maritim comercial

Planul de achiziții publice pentru anul 2022

Planul de achiziții publice pentru anul 2022

ANUNȚ 15.10.21 privind consultarea publică a proiectului ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a acestuia”

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a acestuia” Agenția Navală a Republicii Moldova inițiază consultarea publică a proiectului ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a acestuia”. Proiectul prenotat se elaborează în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 407 alin. (1) și (2) lit. c) și art. 199 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și pct. 10 sbp. (8) al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Navale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2018. Obiecțiile și propunerile la proiectulprenotat pot fi expediate în adresa Agenției Navale a Republice Moldova - mun. Chișinău, șos. Hâncești 53 sau la adresa de e-mail: info@narm.md. Termen de prezentare a propunerilor și obiecțiilor- 29 octombrie 2021.

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului Regulamentului Căpitanului portului maritim comercial/fluvial

Agenția Navală a Republicii Moldova inițiază consultarea publică a proiectului Regulamentului Căpitanului portului maritim comercial/fluvial. Proiectul menționat a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999. Proiectul Regulamentului reglementează funcțiile, dispozițiile, drepturile și responsabilitățile Căpitanului portului maritim comercial/fluvial. Obiecțiile și propunerile la proiectului prenotat pot fi expediate în adresa Agenției Navale a Republice Moldova (mun. Chișinău, șos. Hâncești 53; e-mail: info@narm.md). Persoana responsabilă: Victor ANDRUȘCA, șef adjunct al Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea. Date de contact: Tel. +(373) 79112020 e-mail: victor.andrusca@narm.md Termen de prezentare a obiecțiilor și propunerilor – 20 octombrie 2021.

Raport pentru trimestrul III al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

Raport pentru trimestrul III al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

ANUNȚ 06.10.2021 privind inițierea elaborării proiectului ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a acestuia”

ANUNȚ 06.10.2021 privind inițierea elaborării proiectului ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a acestuia”

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice ale Agenției Navale încheiate în semestrul I al anului 2021

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice ale Agenției Navale încheiate în semestrul I al anului 2021

Raport pentru trimestrul II al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

Raport pentru trimestrul II al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Căpitanului portului maritim comercial

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Căpitanului portului maritim comercial

Raport pentru trimestrul I al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

Raport pentru trimestrul I al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

Grupurile de lucru în domeniul achizițiilor publice al ANRM pentru anul 2019, 2020 și 2021

Grupurile de lucru în domeniul achizițiilor publice al ANRM pentru anul 2019, 2020 și 2021

Planul de achiziții 2021

Planul de achiziții al ANRM, pentru anul 2021.

Planul controalelor 2021

Planul controalelor asupra activității de întreprinzător pentru anul 2021, pe domeniul de competență al ANRM.

Raport achiziții produse anti-Covid 19 pentru anul 2020

Raport achiziții produse anti-Covid 19 pentru anul 2020

Declarația de răspundere managerială

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică (anul 2020)

Planul de achiziții publice pentru anul 2020

Planul de achiziții publice pentru anul 2020

Planul de achiziții publice pentru anul 2019

Planul de achiziții publice pentru anul 2019

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică (2019)

Proiectul DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ privind cerințele referitoare la notificarea sosirii și prezentarea avizelor pentru navele ce urmează să facă escală în Complexul portuar Giurgiulești

A se vedea, la sfârșitul paginii, secțiuniea documente atașate: - nota informativa privind - DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ privind cerințele referitoare la notificarea sosirii și prezentarea avizelor pentru navele ce urmează să facă escală în Complexul portuar Giurgiulești; - Proiectul DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ privind cerințele referitoare la notificarea sosirii și prezentarea avizelor pentru navele ce urmează să facă escală în Complexul portuar Giurgiulești. Termen limită pentru prezentarea obiecțiilor sau îmbunătățirilor - 10 Februarie 2020.

Raport pentru trimestrul II al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control

Raport pentru trimestrul II al anului 2021 privind realizarea Planului de acțiuni la nivel de organ de control