Principală » Comunicare » MIDR a aprobat cerințele pentru navele antrenate în voiaje internaționale care vor face escală în porturile și cheiurile din Moldova

MIDR a aprobat cerințele pentru navele antrenate în voiaje internaționale care vor face escală în porturile și cheiurile din Moldova

Cerințele pentru navele antrenate în voiaje internaționale care urmează să facă escală în porturile și cheiurile din Republica Moldova, dar și formularele de notificare a sosirii/plecării din port, precum și formularul pentru lista echipajului și formularul pentru lista pasagerilor au fost aprobate prin ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ordinul nr. 67 din 26.04.2022 în vigoare din 13.05.2022.

Astfel, prin acest ordin se instituie un șir de cerințe și măsuri obligatorii pentru agenții portuari, armatorii/proprietarii/căpitanii navelor care doresc să facă escală în portul Giurgiulești sau alt port sau chei situat pe căile navigabile interne.

De asemenea, ordinul presupune facilitarea și îmbunătățirea proceselor de control, în special în domeniul controalelor la frontieră.

Totodată, precizăm că, prin ordinul ministerului intră în vigoare formularele de raportare tipizate la nivel european, care simplifică procesul de avizare/coordonare și acceptare a navelor ce doresc să facă escală în porturile Republicii Moldova. Agenții portuari, armatorii/proprietarii/căpitanii navelor indicate, vor avea posibilitatea să genereze formularele de raportare tipizate, pe un portal specializat a formularelor.

Prin implementarea prezentului ordin, Republica Moldova se aliniază efortului comun al zonei prioritare 1A din Strategia Europeană pentru regiunea Dunării, care se preocupă de dezvoltarea căilor navigabile prin consolidarea cooperării transnaționale.

Click buton pentru a >>>>>descărca<<<<< Ordinul MIDR nr. 67 din 26.04.2022 în vigoare din 13.05.2022 cu privire la aprobarea cerințelor minime pentru escală în porturile și cheiurile din Republica Moldova și Formularelor de notificare a sosirii și plecării din port/chei, a listei de echipaj, a listei de pasageri.

Click aici pentru a >>>>>descărca<<<<< Formularele DAVID – formularele de notificare a sosirii/plecării din port, precum și formularul pentru lista echipajului și formularul pentru lista pasagerilor