Principală » Comunicare » Felicitări cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul transportului naval și Zilei internaționale a Navigatorului !!!

Felicitări cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul transportului naval și Zilei internaționale a Navigatorului !!!

Stimați colegi,

Anual, la data de 25 iunie, se consemnează Ziua lucrătorului din domeniul transportului naval și Ziua internațională a Navigatorului !

În cadrul conferinței Organizației Maritime Internaționale (OMI) de la Manila (Filipine), desfășurată în perioada 21-25 iunie 2010, statele membre ale OMI au convenit în unanimitate de a sărbători anual, la data de 25 iunie-Ziua Navigatorului, inclusiv fiind adoptate revizuiri la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW 78).

Republica Moldova este membru atât la OMI (Legea RM nr.53/2001 despre acceptarea de către RM a Convenției cu privire la Organizația Internațională Maritimă) cât și la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, și la Codul de pregătire/atestare a personalului navigant și efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995 (Legea RM nr.190 /2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart).

Cu acest prilej adresez colegilor din ANRM precum și tuturor celor care activează în domeniul transportului maritim și fluvial, cele mai sincere felicitări în activitatea profesională pe care o desfășurați, mulțumind-vă pentru profesionalismul și responsabilitatea pentru care dați dovadă.

Stimați colegi, Vă doresc succes, prosperitate și noi performanțe în domeniul transportului maritim și fluvial.

Totodată, vă încurajăm să păstrați devotament profesiei, perseverență și ardoare în acordarea serviciilor în domeniul transportului maritim și fluvial !

Cu considerație,

Igor ZAHARIA,

DIRECTOR ANRM