Agenția Navală - Autoritatea administrativă în domeniul transportului maritim și fluvial

Comunicarea ANRM

Vedeți ultimile informații publice oferite de Agenția Navală

Complexul Portuar Giurgiulești

Complexul Portuar Giurgiulești este situat pe sectorul maritim a fluviului Dunărea și pe râul Prut. Este compus din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) și Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești (PPMG). Complexul portuar poate primi nare maritime pescajul cărora permite trecerea Canalului Sulina, totodată și nave de navigație interioară.

Situația în port

62c3601600_l_7247887

Serviciile noastre

Autorizări

Inspectarea și examinarea navelor, testarea echipamentelor maritime și a altor produse.

Înregistrarea unităților plutitoare de tonaj mic

Procesul înregistrării unei bărci sau a altei unități plutitoare de tonaj mic

Examinarea tehnică a navelor

Siguranța navigării, protecția pasagerilor, mărfurilor și a mediului

Acte de identitate ale personalului navigant

Procesul de obținere sau modificare a actului de identitate a marinarului

Înregistrarea navelor maritime și fluviale

Procesul înregistrării unei nave maritime sau fluviale

Brevetarea personalului navigant

Pregătirea / atestarea personalului şi serviciul de cart (Codul STCW)

Certificare ISM

Managementul pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării

Certificare ISPS

Certificarea navelor și a companiilor pentru conformitatea cu Codul ISPS

Inspecții

Detalii despre inspecțiile Agenției Navale din Republica Moldova

Găsiți informații despre controlul Statului Pavilion, reglementări și proceduri

Găsiți informații despre controlul Statului Port, reglementări și proceduri

Despre noi

Agenția Navală a Republicii Moldova este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, care are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară, a calității și inofensivității serviciilor de transport naval și a navigației în genere.

boat-rental-03