Home » Lista Persoanelor admiși la concursul din 30.09.20

Lista Persoanelor admiși la concursul din 30.09.20

MINISTERUL ECONOMIEI și INFRASTRUCTURII al REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

` C O M I S I A D E C O N C U R S

Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la
proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei
publice vacante (concurs lansat la 30 septembrie 2020)

Nr.d/o Numele, prenumele

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea (inspector portuar)

  1. Catana Mariana
  2. Mahmut Eugeniu

Data, ora și locul desfășurării probei scrise – 30 octombrie 2020, orele 10 -00, bir. 509, etajul V, Agenția Navală a Republicii Moldova, str. Șoseaua Hîncești, nr. 53.

Lista candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la
proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei
publice vacante (concurs lansat la 30 septembrie 2020)

Nr.d/o Numele, prenumele

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea (inspector pilot)

  1. Șilov Oleg
  2. Corduneanu Nicolai

Data, ora și locul desfășurării probei scrise – 30 octombrie 2020, orele 10 -00, bir. 509, etajul V, Agenția Navală a Republicii Moldova, str. Șoseaua Hîncești, nr. 53.