Home » Lista Învingătorilor concursului din 30.09.20

Lista Învingătorilor concursului din 30.09.20

MINISTERUL   ECONOMIEI  și INFRASTRUCTURII  al  REPUBLICII  MOLDOVA

AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Lista învingătorilor concursului  

C O M I S I A   D E  C O N C U R S

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

(inspector portuar)

Nr. d/o Numele, prenumele

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea (inspector portuar) 

1. Mahmut Eugeniu

03.11.2020

MINISTERUL   ECONOMIEI  și INFRASTRUCTURII  al  REPUBLICII  MOLDOVA

AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Lista învingătorilor concursului  

C O M I S I A   D E  C O N C U R S

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

(inspector pilot)

Nr. d/o Numele, prenumele

Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea (inspector pilot) 

1. Corduneanu Nicolai

03.11.2020