Principală » Comunicare » În perioada 21-23 noiembrie 2022 Conducerea Agenției Navale a efectuat o vizită la sediul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă din Lisabona (Portugalia) în cadrul proiectului BCSEA II

În perioada 21-23 noiembrie 2022 Conducerea Agenției Navale a efectuat o vizită la sediul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă din Lisabona (Portugalia) în cadrul proiectului BCSEA II

În cadrul vizitei au fost discutate domeniul de aplicare, obiectivele și activitățile planificate pentru Proiectul finanțat de UE „Consolidarea protecției mediului și siguranței maritime pentru statele riverane a Mării Negre și Caspice (BCSEA II)”.

Proiectul de acordare a asistenței a început la 1 octombrie 2022 și va avea o durată de 48 de luni. Acțiunea vizează sprijinirea țărilor beneficiare – Georgia, Moldova, Turcia, Ucraina în regiunea Mării Negre și Azerbaidjan, Iran, Kazahstan, Turkmenistan în regiunea Mării Caspice – cu un buget total de 3.500.000 EUR.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea siguranței maritime, a securității maritime, a nivelului de pregătire și calificării funcționarilor din cadrul administrațiilor maritime, precum și promovarea condițiilor de viață și de muncă ale navigatorilor din regiune. În plus, o atenție specială va fi acordată acțiunilor cu privire la reducerea impactului poluării de către nave și măsurilor de atenuare a acestui impact, împreună cu stimularea capacităților de răspuns la poluare la nivel național și regional. Proiectul, de asemenea urmărește îmbunătățirea cooperării regionale între țările beneficiare, între beneficiari și UE și între toate entitățile care se ocupă de problemele maritime din bazinul mării Negre și Caspice.

La cererea Agenției Navale în planul de activități a proiectului au fost incluse activități și asistență tehnică privind implementarea convențiilor IMO, și anume:

 1. Activități tehnice care includ întâlniri și ateliere bilaterale și regionale în care se va acorda suport tehnic care nu este strict legat de consolidarea capacităților ANRM (ex. implementarea și transpunerea legislației, elaborarea procedurilor de implementare, realizarea de studii și audituri pregătitoare IMSAS, transpunerea convențiilor SOLAS, MARPOL, STCW, CLOPD etc.);
 2. instruiri în afara educației formale oferite de EMSA, precum și alte activități de formare ad-hoc care vor îmbunătăți cunoștințele, competențele și abilitățile personalului ANRM pentru locuri de muncă specifice (ex. inspectorii statului de pavilion, ofițerii de control al statului portului, investigatorii de accidente, SAR, etc.);
 3. Instrumente și servicii oferite de EMSA pe care le furnizează țărilor beneficiare (Rule Check, CSN, Centrul de cunoștințe maritime (MaKC), etc.);
 4. Elaborarea și dezvoltarea sistemului de management al calității pentru ANRM;
 5. Instruire și suport pentru sistemul de audit în calitate de stat membru al Organizației Maritime Internaționale (IMSAS);
 6. Dezvoltarea strategiei maritime și procedurilor de implementare;
 7. Instruiri de specialitate privind convențiile internaționale;
 8. Continuarea studiului de fezabilitate privind instalațiile portuare și facilitățile portuare;
 9. accesul continuu la fișele cu informații chimice marine (MAR-CIS);
 10. Exerciții de răspuns la poluarea cu petrol și donarea de echipamente de răspuns la poluare, după caz;
 11. Dezvoltarea și revizuirea planurilor de intervenție în caz de scurgere de petrol,
 12. Consolidarea rețelei AIS, încurajând în același timp schimbul de informații AIS prin serverul regional MARES;
 13. Studiu de fezabilitate privind stabilirea unei scheme de management al traficului maritim (STM) pentru bazinul Mării Negre.
 14. Dezvoltarea unei scheme de dezvoltare profesională pentru inspectorii PSC din cadrul ANRM.
  Activitățile specifice se concentrează pe prioritățile la nivel înalt ale Comisiei Europene, cum ar fi: i) stabilirea unui continent neutru din punct de vedere climatic prin Pactul verde european, ii) crearea unei Europe potrivite pentru era digitală și iii) construirea echității și prosperității sociale, care sunt de mare importanță relevantă pentru acțiunile prenotate.

Subsidiar, activitățile se încadrează în prioritățile strategice 5S ale EMSA (Sustenabilitate, Siguranță, Securitate, Simplificare și Supraveghere).

Totodată, proiectul trebuie privit ca un element esențial în contextul larg al implementării Agendei UE pentru Marea Neagră și Caspică, obiectivele sale principale rămân neschimbate. Experiența acumulată din acțiunile anterioare va permite activități mai direcționate care ar trebui să aibă ca rezultat progrese calitative și semnificative. Progresele înregistrate se vor intersecta cu proiectul BCSEA, inclusiv o cooperare îmbunătățită între EMSA ca organism de implementare și entitățile publice relevante din cele două regiuni, care va oferi o platformă pe care eficiența tuturor formelor de asistență viitoare poate fi crescută exponențial.