Principală » Comunicare » 27.09.2023 Guvernul a aprobat la inițiativa MIDR, proiectul elaborat de Agenția Navală, Regulamentul pentru aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigație interioară

27.09.2023 Guvernul a aprobat la inițiativa MIDR, proiectul elaborat de Agenția Navală, Regulamentul pentru aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigație interioară

Prezenta hotărîre de Guvern a fost elaborată de Agenția Navală a Republicii Moldova, care va pune în aplicare dispozițiile Standartului ES-TRIN prevăzut în Directiva UE 2016/1629 din 14.09.2016, aplicabile pentru navele de navigație interioară privind construcția, examinarea tehnică periodică și certificarea acestora conform cerințelor UE.

Acest standard stabilește cerințele tehnice uniforme necesare pentru a asigura siguranța navelor de navigație interioară. Acesta conține prevederi privind construcția și echiparea navelor de navigație interioară, prevederi speciale pentru anumite categorii de nave precum navele de pasageri și cargo, prevederi privind modelul de certificat de navă de navigație interioară precum și instrucțiuni privind modul de aplicare a standardului tehnic.

Referințele la ES-TRIN sunt acum incluse în cadrele legale ale UE și CCNR (respectiv directiva (UE) 2016/1629 și regulamentele de inspecție a navelor din Rhin). Comisia Dunării la care Republica Moldova este parte, a decis în anul 2017 să recomande standardul în instrumentele sale internaționale, iar din anul 2023, toate statele riverane ale Dunării să implementeze în mod obligatoriul ES-TRIN în legislația lor națională, acest obiectiv fiind îndeplinit cu succes de către Agenția Navală.

Totodată, prezenta hotărâre de Guvern prevede regulile de delegare a atribuțiilor de clasificare, examinare tehnică și/sau certificare, către societățile de clasificare, precum și cerințele pentru recunoașterea acestora.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în termen de 3 luni în baza ordinului, va publica Standartul ES-TRIN.