Principală » Comunicare » 22.05.23 Agenția Navală a Republicii Moldova a obținut statutul de observator în cadrul Comitetul European pentru elaborarea standardelor în domeniul navigației interioare (CESNI).

22.05.23 Agenția Navală a Republicii Moldova a obținut statutul de observator în cadrul Comitetul European pentru elaborarea standardelor în domeniul navigației interioare (CESNI).

Source: Adobe Stock

Comitetul European pentru elaborarea standardelor în domeniul navigației interioare (CESNI) s-a întrunit la 20 aprilie 2023, la Strasbourg (Franța), la care a fost acceptată cererea depusă de Agenția Navală a Republicii Moldova, privind obținerea Republicii Moldova a statului de observator la această organizație de specialitate.

În acest scop Agenția Navală a Republicii Moldova a elaborat proiectul actului normativ de implementare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară. Directiva stabilește condiții armonizate de eliberare a certificatelor tehnice pentru navele de navigație interioară pe căile navigabile interioare ale Uniunii, astfel garantând siguranța și securitatea navigației, navele, pasagerii și mărfurile transportate.

Republica Moldova este deja stat membru al Comisiei Dunării și are statutul de candidat la Uniunea Europeană din 23 iunie 2022. Agenția Navală a Republicii Moldova și-a exprimat interesul pentru navigația interioară și dorința de a contribui la dezvoltarea acesteia. Comitetul așteaptă cu interes participarea Agenției la activitățile sale.