Principală » Comunicare » 18.06.2024 Invitație la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziționarea unui Remorcher – Invitation to the negotiation procedure without prior publication of a tender for the purchase of a Tug

18.06.2024 Invitație la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziționarea unui Remorcher – Invitation to the negotiation procedure without prior publication of a tender for the purchase of a Tug

Stimati agenti economici,

Agentia Navala a RM va invită să depuneți ofertele în cadrul achiziției publice a Remorcherului prin Procedura de negociere.

Atașat găsiți toată documentația de atribuire necesară. Pentru clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail info@narm.md, dar nu mai tirziu de data de 28.06.2024.

Dear economic agents,
The Naval Agency of the Republic of Moldova invites you to submit offers for the public procurement of the Tug through the Negotiation Procedure.
Attached you will find all the necessary award documentation. For clarification, please contact us at the e-mail address info@narm.md, but no later than 28.06.2024.

  1. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare >>>click aici<<<
  2. Invitation to the negotiated procedure without prior publication of a contract notice >>>click aici<<<
  3. Formularul standard al documentului unic de achiziții european >>>click aici<<<
  4. Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă >>>click aici<<<
  5. Full technical specification requested by the contracting authority >>>click aici<<<
  6. Specificaţii tehnice – tabel va fi completat de către ofertant și de către autoritatea contractantă >>>clic aici<<<
  7. Cerere de participare model >>>click aici<<<
  8. Declarația privind valabilitatea ofertei >>>click aici<<<
  9. Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani >>>click aici<<<