Principală » Comunicare » 08.09.23 Agenția Navală a Republicii Moldova colaborează cu USAID pentru consolidarea cadrului legislativ în domeniul pregătirii personalului navigant din transportul maritim și transportul naval intern

08.09.23 Agenția Navală a Republicii Moldova colaborează cu USAID pentru consolidarea cadrului legislativ în domeniul pregătirii personalului navigant din transportul maritim și transportul naval intern

Agenția Navală a Republicii Moldova (ANRM) comunică despre o nouă colaborare semnificativă cu Programul USAID prin intermediul (MISRA) Reforme Instituționale și Structurale în Moldova pentru consolidarea cadrului legislativ în domeniul pregătirii personalului navigant din transportul maritim și transportul naval intern. 

Prin intermediul acestei colaborări, ANRM urmărește să îmbunătățească reglementările naționale privind pregătirea și certificarea personalului navigant, în concordanță cu cele mai recente standarde internaționale și europene.

Obiectivul principal al acestei inițiative este de a analiza legislația națională și de a identifica oportunitățile de aliniere cu Convenția STCW (Convenția internațională privind standardele de formare, certificare și supraveghere a navigatorilor ) și Codul STCW al Organizației Maritime Internaționale (IMO), Rezoluțiilor Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite ( UNECE ), a recomandărilor Comisiei Dunăre, Comisiei Rhin, precum și a regulamentelor și directivelor Uniunii Europene referitoare la pregătirea personalului navigant în transportul maritim și transportului naval intern.

Colaborarea cu experți din cadrul Autorității Navale din România va aduce un aport semnificativ, datorită experienței lor bogate în domeniul naval și al reglementărilor internaționale privind pregătirea personalului navigant.
În urma acestei analize amănunțite a cadrului legislativ, ANRM intenționează să elaboreze un plan de acțiuni și un road map pentru etapele ulterioare. Acest demers este esențial pentru consolidarea sectorului pregătirii personalului navigant din Republica Moldova, îmbunătățirea calității pregătirii și certificării, și asigurarea unui mediu sigur de navigație pe căile navigabile interne și maritime.
 

ANRM este recunoscătoare pentru sprijinul acordat de USAID-MISRA și pentru colaborarea continuă cu partenerii internaționali în vederea dezvoltării acestui sector esențial din Republica Moldova.

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova susține reformele pentru dezvoltare economică și guvernare eficientă în Republica Moldova, în scopul creșterii nivelului de trai și consolidării democrației.