Principală » Comunicare » Eliberarea actelor permisive de către Agenția Navală

Eliberarea actelor permisive de către Agenția Navală

În conformitate cu art. 6 alin. (22) al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, – Actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP, acestea conținând elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză, cu excepția cazurilor în care tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

Totodată, în temeiul pct. 19 sbp. 1) și 3) al Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018, solicitanții pot depune cererile aferente actelor permisive;
1) prin intermediul portalului serviciilor publice sau
2) la sediul Agenției Navale a Republicii Moldova,

În scopul optimizării procesului de depunere, examinare și eliberare a actelor permisive, considerăm oportun ca persoanele fizice și juridice să depună cererile aferente actelor permisive direct pe portalul serviciilor publice.