Principală » Comunicare » Anunț privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenției Navale

Anunț privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenției Navale

Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Agenția Navală anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentului-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului. Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail info@narm.md și controale@gov.md, până la data de 06 august 2021.

Lista asociațiilor 2021