Principală » 31.10.2022 Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

31.10.2022 Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

C O M I S I A D E C O N C U R S

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

Nr. d/o Numele, prenumele
Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

1. Paiu Anatolie

31.10.2022