Principală » 26.04.2024 Anunț cu privire la încetarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante Auditor intern în cadrul Serviciului audit intern

26.04.2024 Anunț cu privire la încetarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante Auditor intern în cadrul Serviciului audit intern

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA DE CONCURS

A N U N Ț

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 273/2024 Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea activității de audit intern și a structurii aparatului central al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) și conform pct. 472 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
SE ANUNȚĂ DESPRE ÎNCETAREA CONCURSULUI pentru ocuparea funcției publice vacante Auditor intern în cadrul Serviciului audit intern