Principală » Scrisoare Circulară Nr. 1-203 din 25 mai 2021

Scrisoare Circulară Nr. 1-203 din 25 mai 2021

Cu privire la navele de navigație internă ce navigă înafara căilor navigabile interne ale Republicii Moldova.

Prezenta Scrisoare circulară este adresată armatorilor navelor de navigație internă, reprezentanților armatorilor și societăților de clasificare.

Descarcă Circulara.