Principală » Comunicare » ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului ordinului Agenția Navală a Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului pilotajului în portul maritim comercial

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului ordinului Agenția Navală a Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului pilotajului în portul maritim comercial

Agenția Navală a Republicii Moldova inițiază consultarea publică a proiectului ordinului Agenția Navală a Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Regulamentului pilotajului în portul maritim comercial

Proiectul menționat a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 96 alin. (2) din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999, art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.

Aprobarea proiectului Regulamentului are drept scop asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne precum și în acvatoriile porturilor, pe căile de acces și cheiurile de pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova deschise pentru nave sub pavilion străin, pentru prevenirea accidentelor și incidentelor cu implicarea navelor, a deteriorării construcțiilor hidrotehnice, șenalului navigabil, poluării mediului și mijloacelor de navigație.

Obiecțiile și propunerile la proiectului prenotat pot fi expediate în adresa Agenției Navale a Republice Moldova (mun. Chișinău, șos. Hâncești 53; e-mail: info@narm.md).

Persoana responsabilă: Victor ANDRUȘCA, șef adjunct al Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea.

 Date de contact:

Tel. +(373) 79112020

e-mail: victor.andrusca@narm.md

Termen de prezentare a obiecțiilor și propunerilor – 14 ianuarie 2022.

Click aici pentru a incărca proiectul ordinului lhttp://www.narm.md/wp-content/uploads/2021/12/proiect-Regulament-pilotarea-site-1.pdf